Hållbarhet

Tåg passerar ett grönt landskap i soluppgången

Vårt bidragande

För oss är hållbart arbete mycket mer än att bara skydda miljön

Vi inom Absol Rail vill aktivt delta och bidra till att vara en del av utvecklingen av ett hållbart samhälle. För oss är hållbart arbete mycket mer än att bara skydda miljön. Det är också en långsiktig strategi i alla våra åtaganden. I enlighet med FN definierar vi hållbar utveckling som "en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov".

Tågspår som går genom landskap i morgondimma