Konsultationer

Ritningar och planer

Vi erbjuder konsulttjänster utifrån era behov och krav

Vi är alltid öppna för att erbjuda konsulttjänster utifrån våra kunders behov och krav. Vårt mål är att vara långsiktiga partners med våra kunder och bygga relationer inom projekten. På följande områden har vi stor erfarenhet och kan gärna hjälpa till med våra konsulttjänster:

1. Planering

2. Stöd

3. Genomförande

 • Arbeta med kunder för att förstå deras behov och komma överens om omfattningen av varje konsultprojekt
 • Genomföra research, undersökningar och intervjuer och analysera data för att få insikter i verksamheten
 • Analysera statistik
 • Upptäcka problem och undersöka sätt att lösa dem
 • Bedöma för- och nackdelar med möjliga strategier
 • Utforska affärsproblem och modellera olika lösningar
 • Delta i möten och sammanställa och presentera information muntligt, visuellt och skriftligt för att hålla kunderna uppdaterade om framstegen
 • Ge rekommendationer för förbättringar och presentera dessa för kunder
 • Implementera överenskomna lösningar
 • Utveckla och implementera nya förfaranden eller utbildning för att stödja de föreslagna ändringarna.
 • Klientinteraktioner och snabb respons på funktionella operatörer
Spårvagn åker över Djurgårdsbron, i bakgrunden syns två cyklister

Begär offert

Tillsammans bygger vi framtiden